Välkommen till Scanergo – ergonomisk utrustning för hållningskorrigering.

The Original McKenzie stöd för nacke & ländrygg

 • Svankstöd för rätt hållning i sittande.
 • Nackstöd och sittdynor.

Bokserie av Robin McKenzie

 • för egenbehandling av rygg och nacke.
 • Facklitteratur för MDT Mekanisk Diagnostik och Terapi.

Comfortex hjälpmedel 

 • Ergonomiska kuddar, dynor och madrasser.
 • Utrustning för rätt arbetsställning vid datorarbete.
 • Lændebøjle støtte til den rette stilling i siddende.
 • Nakkestøtte og sædepude.

Boksning af Robin McKenzie

 • Håndbøger for patienter om selvbehandling
 • Facklitteratur til MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi.

Comfortex hjælpemidler

 • Ergonomiske puder, puder og madrasser.
 • Udstyr til korrekt arbejdsstilling i computerarbejde.